Kolofon

Skat identifikationsnummer: 309/5041/2855
Ansvarlig for indhold: Sascha Hahn, adresse som ovenfor
intet ansvar
Indholdet af denne hjemmeside er omhyggeligt kontrolleret og til vores bedste viden. Men for de oplysninger, der præsenteres her ingen krav til fuldstændighed, aktualitet, kvalitet og præcision. Det kan ikke gøres ansvarlig for skader forårsaget af tillid til indholdet af denne hjemmeside eller dets brug.

Caroline Hahn, AstenAppartements

Im Bentheim 8, 59955 Winterberg-Züschen Tyskland